LÅSPARTNER I STOCKHOLM

Nu lanserar vi en app som förenklar säkerhetsarbetet för våra kunder. 

Vi har tillsammans med ett flertal fastighetsägare samt deras fastighetstekniker utvecklat ett hjälpmedel för att förenkla felanmälan och för att både projektera samt få offerter på önskade säkerhetsinstallationer.

Beställa servicearbeten

Beställ servicearbeten med en kopia till din egen mail, både för dig som privatperson och företag.

Göra offertförfrågningar

Vi får förfrågan i form av ett PDF dokument med varje dörr uppställd för sig, du får sedan en kopia på förfrågan till din egen mail.

Göra nyckelkvittenser 

Gör kvittenser när du lämnar ut nycklar, genom att maila nyckelkvittensen direkt till mottagaren genom appen, du erhåller själv en kopia automatiskt.

EASYsec

Med vårt koncept EASYsec underlättar och effektiviserar vi för våra kunder att hålla sina fastigheter trygga och säkra.

Vi tycker inte om att krångla till saker och ting, det skall vara lätt att underhålla sina fastigheters säkerhetssystem med våran hjälp. med hjälp av våran app blir säkerhetsarbetet ett enkelt jobb, vi finns med dig hela vägen, från projektering, installation och underhåll av befintliga system eller dom ni väljer att nyinstallera. Med vårat system EASYsec inventeras dörrarnas beslagning enkelt med hjälp utav Låspartner appen, dörrarna sparas sedan i våran databas. enklare och mer kostnadseffektivt blir det inte!  Vi tillhandahåller etiketterna för dörrarna samt hjälper er att komma igång.